Cenník služieb

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH
Preprava 2,20 € / km
Vodič nad 12 hod 60,00 € / deň
Závozník 40, 00 €
Preprava pri uhynutých zvieratách 90,00 €
Spracovanie smútočnej reči a obradník 50,00 €
Vybavovanie dokumentov kraj Bratislava 125,00 €
Organizácia poslednej rozlúčky 60,00 €
Chladiarenské zariadenie (Pezinok) 4,52 / 24 hod
Starostlivosť o telo zosnulého 80,00 €
Výkopové a zákopové práce 400,00 €
Nosič 1 osoba 50,00 €
Odkrytie a uloženie náhrobného kameňa 125,00 €
Tlač a výves parte do 10 ks 20,00 €
Grafické služby pre parte 20,00 €
Fotograf 100,00 €
Výstelka hrobovej jamy 60,00 €
Vkladanie urny s obradom Pezinok 250,00 €
Prenájom domu smútku okres Pezinok 71,84 €
Pracovné oblečenie a jeho čistenie 50,00 €
Spopolnenie zosnulého (Bratislava) 184,20 €
Práca mimo pracovnej doby a počas sviatkov 60,00 €